Obsah

Turistika

Národní přírodní rezervace Lichnice - Kaňkovy hory

panorama

Panorama národní přírodní rezevace v popředí s městem Třemošnice

 

"Systém, který nás bezprostředně obklopuje, je krajina - systém živých i neživých složek. Systém, který ke své harmonii nepotřebuje člověka, zatímco člověk bytostně potřebuje krajinu ke svému životu. Mnozí z nás si tuto skutečnost neuvědomují i přesto, že naše kroky často vedou po silnici lemované stromy, parkem či zahradou, loukou, polem nebo lesem.

Dvacáté století bylo poznamenáno prudkým rozvojem počítačů, informačních systémů, modelováním a snahami o tvorbu umělého světa. Naproti tomu jsme se vzdálili křehké kráse květů rostlin, jejich přirozené vůni, kráse živých tvorů a jejich fascinujícím projevům života. Je to daň pokroku, kterou budeme dlouho splácet, dluh vůči našim dětem a dalším generacím."

RNDr. František Bárta
z knihy "Pardubicko - Chráněná území ČR svazek č. IV"

 

Touto citací Vás chceme pozvat na Internetové stránky národní přírodní rezervace Lichnice-Kaňkovy hory. Věříme, že zde naleznete zajímavé informace o rezervaci, o její flóře a fauně, o možnostech její návštěvy. V souladu s ochranou rezervace chceme návštěvníkům nabídnout i tipy na zajímavé akce spojené například s prohlídkami rezervace s odborným výkladem.