Navigace

Obsah

Turistika

Zajímavosti

 

Přírodní zajímavosti

 

Chráněná krajinná oblast Železné hory

1

Chráněná krajinná oblast Železné hory (dále jen CHKO) byla připravována k vyhlášení od roku 1979. Vyhláška ministerstva životního prostředí ČR 156/91 Sb. ze dne 27. března 1991 se dnem účinnosti od 1. května 1991 završila dlouhodobé úsilí o realizaci CHKO. Účelem vyhlášení je ochrana a postupná obnova hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků.

 


 

Národní přírodní rezervace "Lichnice - Kaňkovy hory"

1

http://www.mzh.cz/npr/

Je jednou ze tří národních přírodních rezervací nacházejících se v Pardubickém kraji. Její území se rozkládá na části hlavního Železnohorského hřbetu, který tvoří při pohledu z Čáslavska a Kutnohorska výraznou krajinnou dominantu severního až východního obzoru. Ta je navíc podtržena malebnou siluetou zříceniny hradu Lichnice.

 


 

Přírodní park Doubrava

1

Malebné údolí řeky Doubravy s kamenitým řečištěm a s vysokými biologickými, krajinnými a estetickými hodnotami (lesy, louky, skalní výchozy). Park o rozloze 560 ha byl vyhlášen v roce 1998.

 


 

Chittussiho údolí

1

Přírodní památka ve skalnatém údolí řeky Doubravy s balvanitým řečištěm a se zbytky přirozených porostů ve svazích a s výskytem významných rostlin. Je pojmenována po malíři Antonínu Chittussim.

 


 

Technické zajímavosti

 

Přehrada Pařížov

Přehrada na Pařížově byla postavena po velké povodni na řece Doubravě v roce 1908.

Kulturní památkou je hráz v gotizujícím slohu,23 m vysoká a 142 m dlouhá s kaskádovým přepadem vody dokončena v roce 1913.

prehrada